:-)

Счетоводната кантора е създадена през 2004 г. в гр. Русе. Основател и управляващ собственик е Наташа Димова, завършила Икономическия техникум в гр. Русе и Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов със специалност “ Счетоводство и контрол", магистърска степен.